ORVO Kalender

3. Juni, 2022

handicap-Regatta in Berlin

handicap-Regatta in Berlin

-
2. Juni, 2022 5. Juni, 2022

Bei Jens

Voga longa - Oberitalien Nr. 9 (ausgebucht)

Voga longa - Oberitalien Nr. 9 (ausgebucht)

-
2. Juni, 2022 12. Juni, 2022

Mehr Informationen

handicap-Regatta in Berlin

handicap-Regatta in Berlin

-
2. Juni, 2022 5. Juni, 2022

Bei Jens

Voga longa - Oberitalien Nr. 9 (ausgebucht)

Voga longa - Oberitalien Nr. 9 (ausgebucht)

-
2. Juni, 2022 12. Juni, 2022

Mehr Informationen

Ausbildung Grundkurs

Ausbildung Grundkurs

-
3. Juni, 2022 5. Juni, 2022

Bei Peter und Petra

KBÜ U19 und Regatta Duisburg (U17, U19)

KBÜ U19 und Regatta Duisburg (U17, U19)

-
3. Juni, 2022 5. Juni, 2022

Bei Matze

handicap-Regatta in Berlin

handicap-Regatta in Berlin

-
2. Juni, 2022 5. Juni, 2022

Bei Jens

Voga longa - Oberitalien Nr. 9 (ausgebucht)

Voga longa - Oberitalien Nr. 9 (ausgebucht)

-
2. Juni, 2022 12. Juni, 2022

Mehr Informationen

Ausbildung Grundkurs

Ausbildung Grundkurs

-
3. Juni, 2022 5. Juni, 2022

Bei Peter und Petra

KBÜ U19 und Regatta Duisburg (U17, U19)

KBÜ U19 und Regatta Duisburg (U17, U19)

-
3. Juni, 2022 5. Juni, 2022

Bei Matze

handicap-Regatta in Berlin

handicap-Regatta in Berlin

-
2. Juni, 2022 5. Juni, 2022

Bei Jens

Voga longa - Oberitalien Nr. 9 (ausgebucht)

Voga longa - Oberitalien Nr. 9 (ausgebucht)

-
2. Juni, 2022 12. Juni, 2022

Mehr Informationen

Ausbildung Grundkurs

Ausbildung Grundkurs

-
3. Juni, 2022 5. Juni, 2022

Bei Peter und Petra

KBÜ U19 und Regatta Duisburg (U17, U19)

KBÜ U19 und Regatta Duisburg (U17, U19)

-
3. Juni, 2022 5. Juni, 2022

Bei Matze

Voga longa - Oberitalien Nr. 9 (ausgebucht)

Voga longa - Oberitalien Nr. 9 (ausgebucht)

-
2. Juni, 2022 12. Juni, 2022

Mehr Informationen

Voga longa - Oberitalien Nr. 9 (ausgebucht)

Voga longa - Oberitalien Nr. 9 (ausgebucht)

-
2. Juni, 2022 12. Juni, 2022

Mehr Informationen

Voga longa - Oberitalien Nr. 9 (ausgebucht)

Voga longa - Oberitalien Nr. 9 (ausgebucht)

-
2. Juni, 2022 12. Juni, 2022

Mehr Informationen

Voga longa - Oberitalien Nr. 9 (ausgebucht)

Voga longa - Oberitalien Nr. 9 (ausgebucht)

-
2. Juni, 2022 12. Juni, 2022

Mehr Informationen

Voga longa - Oberitalien Nr. 9 (ausgebucht)

Voga longa - Oberitalien Nr. 9 (ausgebucht)

-
2. Juni, 2022 12. Juni, 2022

Mehr Informationen

Voga longa - Oberitalien Nr. 9 (ausgebucht)

Voga longa - Oberitalien Nr. 9 (ausgebucht)

-
2. Juni, 2022 12. Juni, 2022

Mehr Informationen

Voga longa - Oberitalien Nr. 9 (ausgebucht)

Voga longa - Oberitalien Nr. 9 (ausgebucht)

-
2. Juni, 2022 12. Juni, 2022

Mehr Informationen